DODJELA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2023./2024. ŠKOLSKU GODINU

Objavljeno: 06. 09. 2023.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić donio je Odluku o dodjeli jednokratne potpore učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište ili trajno boravište na području Grada Đakova za 2023./2024. školsku godinu. Potpora je namijenjena za nabavku udžbenika, radnih bilježnica i druge potrebne školske opreme.

Iznos potpore je 70,00 eura, a isplatit će se u gotovini jednokratno.

Isplata potpora vršit će se svaki radni dan od 10:00 – 14:00 sati u Kući Reichsmann, Ulica pape I. Pavla II. broj 10 od 12. do 20. rujna 2023.godine.

Da bi učenici ostvarili potporu, uz popunjeni, potpisani i od škole ovjereni Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore učenici trebaju priložiti i potvrdu o prebivalištu odnosno trajnom boravištu ili presliku osobne iskaznice učenika odnosno roditelja / skrbnika kojima dokazuju da su s područja Grada Đakova.

Naselja koja pripadaju Gradu Đakovu su: Đakovo, Đakovački Selci, Novi Perkovci, Piškorevci, Budrovci, Đurđanci, Kuševac, Ivanovci Đakovački i Široko Polje.

Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV