Prijava nepropisno odbačenog otpada

1. PODACI O DOJAVITELJU (unos ovih podataka nije obvezan osim ako želite izravnu povratnu informaciju o poduzetim radnjama)
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Napomena: Suglasan sam da se moji podaci koriste samo u svrhu navedenu u ovom obrascu.
2. PODACI O LOKACIJI, VRSTI I KOLIČINI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

3. PODACI O POČINITELJU (UKOLIKO SU POZNATI)
Invalid Input

Invalid Input

4. FOTOGRAFIJA/VIDEO ZAPIS OTPADA I POBLIŽE LOKACIJE
Invalid Input

Antispam
Invalid Input