RADNA TIJELA

MANDATNA KOMISIJA

 ODBOR ZA STATUTARNO – PRAVNA PITANJA

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

ODBOR ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

ODBOR ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

GRADSKI ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

SAVJET MLADIH GRADA ĐAKOVA