Gradonačelnik Grada Đakova

gradonacelinkMARIN MANDARIĆ

Rođen je 17. studenog 1984. godine. Pohađao je Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u Đakovu, a potom i Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, opći smjer. Diplomirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, smjer financijski menadžment. Aktivno se služi engleskim jezikom. Bavi se karateom, predsjednik je GO HDZ-a Đakovo. Oženjen je i otac dviju djevojčica.