Objavljeno: 18.11.2014.
Na temelju članka 39. Statuta grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6 /09., 3/12. i 2/13.) i članka 17. Pravilnika za provedbu programa "Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova" (Službeni glasnik Grada Đakova 9/14.) gradonačelnik Grada Đakova donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne rang liste i odabiru korisnika sufinanciranja u programu "Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na podučju grada Đakova. Zaključak u .pdf formatu pogledajte na ovom linku!
Objavljeno: 13.11.2014.
R E P U B L I K A    H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje KLASA: 350-01/14-01/11 URBROJ: 2121/01-03-05-14- Ðakovo, 11. studeni 2014. godine Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13.), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 8/14. i 10/14.) te Zaključka gradonačelnika Grada Đakova od 10. listopada 2014.g. Odjel za komunalne djelatnosti i…
Objavljeno: 12.11.2014.
R E P U B L I K A    H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Povjerenstva za provedbu postupka sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ KLASA: 363-01/14-01/112 URBROJ: 2121/01-03-01-14-  Ðakovo,11. studeni 2014.godine Na temelju članka 14. i 17. Pravilnika za provedbu programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 9/14.) Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ utvrdilo…
Objavljeno: 07.11.2014.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova odredilo je biračka mjesta za provedbu izbora za članove mjesnih odbora. Popis biračkih mjesta možete pogledati na linku MJESNI ODBORI.
Stranica 95 od 115