Objavljeno: 15.12.2014.
Prenosimo obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište  koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 39/13) 12. 12. 2014. raspisala javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Đakova - k.o. Đakovo. PRILOZI: Javni poziv (dokument) Obrasci gospodarskog programa (dokument) Popis dokumentacije (dokument) Izjava (dokument) Upute za ispunjavanje gospodarskog programa (dokument)
Objavljeno: 16.12.2014.
R E P U B L I K A    H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ĐAKOVO GRADSKO VIJEĆE Stožer zaštite i spašavanja Grada Đakova KLASA: 810-01/14-01/17 URBROJ: 2121/01-01-03-14-4 Đakovo, 16. prosinca 2014. godine Grad Đakovo, u okviru svojih zakonskih obaveza i odgovornosti, kao odgovoran za ustrojavanje, organiziranje i financiranje, te provođenje zaštite i spašavanja na svom području, u proteklom razdoblju imenovao je tijela za koordiniranje i zapovijedanja u civilnoj zaštiti, a to su Stožer zaštite…
Objavljeno: 10.12.2014.
Prenosimo obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište  koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 39/13) 9. 12. 2014. raspisala javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Đakova - k.o. Đurđanci, k.o. Piškorevci, k.o. Selci Đakovački, k.o. Široko Polje. PRILOZI: Javni poziv (dokument) Obrasci gospodarskog programa (dokument) Popis dokumentacije (dokument) Izjava (dokument) Upute za ispunjavanje gospodarskog programa (dokument)
Objavljeno: 04.12.2014.
Prenosimo obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište  koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 39/13) 3. 12. 2014. raspisala javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Đakova - k.o. Budrovci. PRILOZI: Javni poziv (dokument) Obrasci gospodarskog programa (dokument) Popis dokumentacije (dokument) Izjava (dokument) Upute za ispunjavanje gospodarskog programa (dokument)
Stranica 88 od 110