Objavljeno: 17.04.2015.
Facebook grupa „Lavice“ koja okuplja žene oboljele od raka u subotu 18. travnja u vremenu od 10 do 14 sati će na Korzu, a u suradnji s Gradom Đakovom i Udrugom Rozeta, provodit akciju podizanja svijesti o prevenciji raka dojke. Ova akcija će se odvijati pod nazivom „In memoriam Tihana Tirić“ u spomen na našu sugrađanku Tihanu Tirić koja je preminula 10. ožujka ove godine. U okviru akcije članice „Lavica“ dijelit će edukativne materijale i prospekte o prevenciji i ranom…
Objavljeno: 31.03.2015.
R E P U B L I K A H R V A T S K AOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAGRAD ÐAKOVO G r a d o n a č e l n i kKLASA: 320-02/11-01/201URBROJ: 2121/01-03-04-15-Ðakovo, 31. ožujka 2015 godine P R I O P Ć E N J EObavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đakova, koji su ovih dana sklopili ugovore o zakupu, da ne ulaze u posjed zakupljenog zemljišta prije uvođenja u posjed od strane…
Objavljeno: 19.03.2015.
U srijedu, 25. ožujka 2015. godine, bit će održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova u ovom sazivu. Početak sjednice predviđen je za 10 sati, a na dnevnom redu će se naći slijedeće točke: IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI USVAJANJE ZAPISNIKA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE  16. VELJAČE 2015. GODINE PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐAKOVA PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA…
Objavljeno: 28.02.2015.
Temeljem članka 19. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova P O Z I V A građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE ZAHVALNOSTI” Povelja zahvalnosti je javno priznanje koje se dodjeljuje  fizičkim i pravnim osobama, te stranim državljanima za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, humanitarnim i drugim djelatnostima kojima se doprinosi…
Stranica 86 od 110