Objavljeno: 27.04.2018.
1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova trajat će od 07.05.2018. do 14.05.2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova u Odjelu za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova svaki radni dan od 9.00 do 13.00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana. 2. U…
Objavljeno: 26.04.2018.
Odluku o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini koju je donio Gradonačelnik Marin Mandarić dana 25. travnja 2018. godine.   Odluka po Javnom pozivu za EU
Objavljeno: 24.04.2018.
Gradonačelnik Marin Mandarić donio je Odluku o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine - travanj.   Jednokratne potpore po javnom pozivu_travanj.pdf
Objavljeno: 20.04.2018.
Sazvana 6. sjednica Gradskoga vijeća Grada Đakova za 27. travnja 2018. godine u 10,00 sati.   DNEVNI RED 6. SJ. GVGĐ-27.4.2018.pdf   TOČKA 3.A.pdf   TOČKA 3.B.pdf   TOČKA 3.C.pdf   TOČKA 3.D.pdf   TOČKA 3.E.pdf   TOČKA 3.F.pdf   TOČKA 4.pdf   TOČKA 5.pdf   TOČKA 6.A.pdf   TOČKA 6.B.pdf   TOČKA 6.C.pdf   TOČKA 7.pdf   TOČKA 8.pdf   TOČKA 9.pdf   TOČKA 10.pdf
Stranica 82 od 132