Objavljeno: 23.08.2016.
Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09., 3/12. i 2/13.), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 7/09. i 2/10.), članka 2., 9. i 10. Odluke o visini naknade za uporabu javnih površina (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/02., 3/03. i 1/06.), gradonačelnik Grada Đakova donosi ODLUKU o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova u vrijeme izborne…
Objavljeno: 06.06.2016.
R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D Đ A K O V O GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/3 UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 6. LIPNJA 2016.g. Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.) S A Z I V A M 22. SJEDNICU…
Objavljeno: 12.04.2016.
R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje KLASA: 350-01/16-01/3 URBROJ: 2121/01-03-03-16-2 Ðakovo, 12. travnja 2016. godine Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Đakova o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 1/16.) Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za izmjene i dopune Prostornog…
Objavljeno: 07.04.2016.
Na slijedećim poveznicama možete pogledati snimak posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova. Sjednice se snimaju sukladno odluci usvojenoj na Gradskom vijeću i objavljuju se javno. 21. sjednica Gradskog vijeća 1. dio https://www.youtube.com/watch?v=jXeJBohpgBA 21. sjednica Gradskog vijeća 2. dio https://www.youtube.com/watch?v=SMOkDynISNc 21. sjednica Gradskog vijeća 3. dio https://www.youtube.com/watch?v=-Ll91FiJVGY
Stranica 80 od 110