Gradonačelnikova čestitka za Dan žena

Objavljeno: 08. 03. 2013.

 

U povodu 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, prisjećamo se početaka borbe žena za ravnopravnost u društvu i dugog puta koje su žene morale prijeći da bi im bila priznata osnovna ljudska prava.

 

Svaka civilizirana zemlja treba obilježiti ovaj dan jer on ne pripada nikakvoj ideologiji. Naime, u ljudskoj povijesti oduvijek je vladala borba za ljudska prava, u koja se ubrajaju i prava žena, te se o njima, stoga, i danas treba raspravljati. Borba protiv nasilja koje uništava ženske živote, diskriminacije na poslu koja krši njihova ekonomska prava, seksizma uperenog protiv njihovog dostojanstva - oslikava vizionarsku energiju ženskog pokreta koji teži uspostavi dostojanstvenijeg svijeta i za žene i za muškarce.


Neka ovogodišnji Dan žena bude više od simbolike darivanja ruže ili nekog drugog poklona. Neka to bude dan kada ćemo se sjetiti svih onih hrabrih žena koje su se borile za bolje uvjete na poslu, za veće dnevnice, za ravnopravnost, za prava žena na svakom polju.


Iako ta borba još nije završena, drage moje sugrađanke budite ponosne što ste žene. Ovo uključuje i prihvaćanje činjenice da žene počesto nemaju jednaka prava i mogućnosti kao muškarci, ali i spremnost da se rodnoj diskriminaciji čitavo društvo suprotstavi aktivnim djelovanjem ka stvaranju i prihvaćanju, ali i vrednovanju različitosti među spolovima. Jer riječ je o pozitivnim vrijednostima koje oplemenjuju život i odnose među ljudima, a ne nešto negativno čega se treba stidjeti.


Čestitam svim ženama ovaj Dan koji i u budućnosti treba shvatiti kao poticaj za daljnje poboljšanje njihovog položaja u društvu.