ELEKTRA VINKOVCI PROVODI RADOVE NA ODRŽAVANJU UZEMLJENJA DALEKOVODA 10 kV U ĐURĐANCIMA

Objavljeno: 23. 05. 2023.

Elektra Vinkovci će od 22. svibnja do 1. rujna ove godine vršiti radove na održavanju uzemljivača iskopom i polaganjem novih uzemljivačkih traka na postojećim dalekovodima 10 kV na području naselja Đurđanci (Grad Đakovo). Popravci uzemljenja, kako su pojasnili u svom dopisu Gradu Đakovu, nužni su radi osiguranja sigurnosti za ljude i samog rada dalekovoda na navedenom području. Iz Elektre Vinkovci poručuju i da će, ukoliko uslijed izvođenja radova održavanja na navedenom nastane šteta na poljoprivrednim kulturama, ista po zahtjevu za naknadom vlasnika k.č., biti nadoknađena.