GRAD ĐAKOVO SUFINANCIRA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA ZA 2022./2023. ŠKOLSKU GODINU

Objavljeno: 21. 07. 2022.

Grad Đakovo i ove školske godine sufinancira nabavu školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za učenike koji pohađaju osnovnu školu na području Grada Đakova. Osim učenika s područja Grada Đakova, pravo na sufinanciranje imaju i učenici koji pohađaju osnovnu školu na području druge jedinice lokalne samouprave a imaju zajedno s roditeljem/skrbnikom prebivalište na području Grad Đakova.

Grad Đakovo sufinancira nabavu školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u iznosu od 600,00 kuna za učenike od prvog do sedmog razreda i u iznosu 700,00 kuna za učenike osmog razreda.

Roditelji/skrbnici navedeno pravo mogu realizirati do 30. rujna 2022. godine u knjižarama:

Libro – OŠ Vladimir Nazor i OŠ Budrovci

Novela - OŠ I. G. Kovačić i OŠ Matija Gubec Piškorevci i

Dado -  OŠ J. A. Ćolnića i OŠ Selci Đakovački .