SUBVENCIJA KOMUNALNOG DOPRINOSA MLADIMA DO 90 POSTO

Objavljeno: 16. 04. 2021.

Jedna od važnijih donesenih odluka na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova u ovom sazivu je Odluka o subvencioniranju komunalnog doprinosa mladima. Naime, Odlukom o subvencioniranju komunalnog doprinosa mladima do 45 godina koji grade objekt za stanovanje na području Grada Đakova ostvaruje se program demografske obnove.

Pravo na subvenciju komunalnog doprinosa imaju: građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner nema stan/kuću, odnosno ima kuću koja je u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život. Zatim građani koji imaju prebivalište na području Grada Đakova ili se obvežu prijaviti prebivalište na području Grada Đakova u roku 3 godine po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te oni koji nakon izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu podnesu zahtjev Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Đakova.

Subvencija komunalnog doprinosa odnosi se najviše do 700 m³ stambenog prostora. Subvencija se ostvaruje u postotku prema Rješenjem utvrđenoj obvezi plaćanja komunalnog doprinosa najviše do 700 m³ na sljedeći način: 20% ostvaruju svi, bez obzira na broj članova kućanstva, a za svako sljedeće dijete dodaju se 10% za jedno dijete u kućanstvu, 15% za drugo dijete, 20% za treće dijete te 25% za četvrto dijete. Subvencija može iznositi najviše 90% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa do 700 m³.