ODRŽANA 27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA, POSLJEDNJA U OVOM SAZIVU

Objavljeno: 15. 04. 2021.

Jučer je u velikoj dvorani đakovačkog DVD-a uz poštivanje epidemioloških mjera održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova, posljednja u ovom sazivu. Na početku sjednice kojoj je nazočilo 18 vijećnika/vijećnica predsjednik GV-a Pavo Cindrić je zahvalio svima koji su u protekle četiri godine sudjelovali u radu Vijeća. Na dnevnom redu ukupno se našlo 12 točaka, a na samom početku vijećnica HNS-a Ankica Mandić predložila je izmjenu dnevnog reda te tražila da se skine treća točka koja obuhvaća Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Đakova te Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Đakova, jer se, kako je rekla, donose na zadnjoj sjednici. Nakon što prijedlog nije usvojen, ona i vijećnica Ljiljana Pološki Jurjević napustile su sjednicu. Gradonačelnik Marin Mandarić također se zahvalio svima koji su u protekle četiri godine sudjelovali u radu Gradskog vijeća, a vijećnici Mandić odgovorio je kako je Vijeće dužno raditi svoj posao dok traje saziv, pa tako i na zadnjoj sjednici. Dodao je i kako su postupci za donošenje ovih odluka započeli još u travnju prošle godine. Odluke su u konačnici sa 16 glasova usvojene jednoglasno.

            Tijekom aktualnog sata postavljeno je nekoliko pitanja. Vijećnika Franju Milkovića zanimala je dinamika obnove kolnika i nogostupa nakon radova na izgradnji odvodnje. Gradonačelnik Mandarić odgovorio je kako se radovi na izgradnji privode kraju te da bi sve trebalo biti okončano do kraja srpnja ove godine. Preostali su veliki radovi na „uskim grlima“ uglavnom u samom gradu. Što se tiče sanacija u prigradskim naseljima u Piškorevcima su gotovo sve ceste obnovljene, a isto će ubrzo biti izvedeno i u Selcima Đakovačkim i Budrovcima. Gradonačelnik je podsjetio kako se Grad u sanaciju cesta u Piškorevcima uključio s više od 2,5 milijuna kuna, a slično se planira i u dva spomenuta naselja. Po završetku radova na aglomeracijskom sustavu pristupit će se sanaciji pješačkih staza i kolnih ulaza u Preradovićevoj i Pavićevoj ulici u gradu. Vijećnik Ivan Bassi pitao je u kojoj je fazi ocjenjivanje programa koje su prijavile udruge od posebnog interesa za Grad Đakovo te kad će se potpisivati ugovori. Odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Robert Francem rekavši kako su programi ocijenjeni, slijedi objava listi, a nakon toga i potpisivanje ugovora. Vijećnika Ivicu Sliškovića zanimala je izgradnja ceste prema jezeru Jošava, na što je gradonačelnik Marin Mandarić odgovorio kako je Grad riješio sve imovinsko-pravne odnose te da je prije nekoliko dana ishođena i građevinska dozvola. Vijećnik Domagoj Perlić nije imao pitanje no želio se zahvaliti na odgovoru na ono postavljeno na prijašnjoj sjednici kad ga je zanimalo koliko je novca povučeno iz EU fondova. Rekao je kako mu je odgovoreno da se radi o gotovo 15 milijuna kuna, što je, kako je rekao, 15 milijuna kuna više od nule koja je povučena u 16 godina mandata prethodne gradske vlasti.

            Nadalje je tijekom sjednice usvojen zapisnik s prethodne, potom Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2020. godinu, Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju programa javnih potreba u gospodarstvu na području Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa potpora razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa javnih potreba u turizmu na području Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa javnih potreba za zaštitu i spašavanje na području Grada Đakova za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Osijek Hrvatske gorske službe spašavanja za 202. godinu. Prihvaćen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju i ostvarivanju Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ Europskog socijalnog fonda, Projekta „Svi ZAjedno“ na području Grada Đakova za 2020. godinu, zatim Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvješća ustanova u kulturi za 2020. godinu kojima je Grad osnivač, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa u djelatnosti kulture, tehničke kulture, te Program sufinanciranja udruga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti koje nisu financirane po programima sporta, kulture i tehničke kulture za 2020. godinu. Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa u djelatnosti predškolskog odgoja Grada Đakova za 2020. godinu.

            Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đakova za 2020. i 2021. godinu, zatim i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Nadalje je usvojen prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu nekretnina u vlasništvo Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu uz koji se veže i zahtjev Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven Đakovo. Kako je pojasnio gradonačelnik Mandarić na zemljištu u blizini Doma za starije i nemoćne u Đakovu gdje je bila predviđena izgradnja osnovne glazbene škole, što to nije realizirano u zadnjih šest godina, adekvatan prostor za djelovanje, nakon izgradnje prostora, trebali bi pronaći korisnici udruge Neven. Usvojena je također Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području II Grada Đakova za što je odabran Budrovac – Obrt za dimnjačarske usluge i završne radove vl. Matije Budrovca. Usvojen je i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo te Zaključak o prihvaćanju Izvješća Organizacijskog odbora o Programu i financijskom planu 55. Đakovačkih vezova.

            Jedna od važnijih donesenih odluka na posljednjoj sjednici GV-a u ovom sazivu je i ona zadnja, a riječ je o Odluci o subvencioniranju komunalnog doprinosa mladima. Naime, Odlukom o subvencioniranju komunalnog doprinosa mladima do 45 godina koji grade objekt za stanovanje na području Grada Đakova ostvaruje se program demografske obnove. Pravo na subvenciju komunalnog doprinosa imaju: građani koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner nema stan/kuću, odnosno ima kuću koja je u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, zatim građani koji imaju prebivalište na području Grada Đakova ili se obvežu prijaviti prebivalište na području Grada Đakova u roku 3 godine po izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te oni koji nakon izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu podnesu zahtjev Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Đakova. Subvencija komunalnog doprinosa odnosi se najviše do 700 m³ stambenog prostora. Subvencija se ostvaruje u postotku prema Rješenjem utvrđenoj obvezi plaćanja komunalnog doprinosa najviše do 700 m³ na sljedeći način: 20% ostvaruju svi, bez obzira na broj članova kućanstva, a za svako sljedeće dijete dodaju se 10% za jedno dijete u kućanstvu, 15% za drugo dijete, 20% za treće dijete te 25% za četvrto dijete. Subvencija može iznositi najviše 90% utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa do 700 m³.