STIPENDIJE UČENICIMA UMJETNIČKIH SREDNJIH ŠKOLA

Objavljeno: 02. 12. 2020.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić donio je Odluku o dodjeli stipendija učenicima umjetničkih srednjih škola za 2020./2021. školsku godinu..

Pravo na ovu stipendiju mogu ostvariti učenici koji su redovito upisani u umjetničku srednju školu ili uz umjetničku pohađaju još jednu redovnu srednju školu u školskoj 2020./2021. godini, državljani su Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Đakova.

Prijava za ovu stipendiju može se podnijeti do 18. prosinca 2020. godine.

Stipendija se odobrava na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. godine u visini 500,00 kn mjesečno.

Zahtjev za stipendiju se podnosi na Prijavnom obrascu uz koji treba priložiti i dokumente navedene u Odluci.

Prijavni obrazac s Izjavom dostupan je na mrežnoj stranici Grada Đakova i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Đakova.

Zahtjev punoljetni učenici podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik.

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji se mogu osobno javiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo, soba br.21.

Obrasci:

1. Prijavni obrazac

2. Obavijest i izjava o zaštiti osobnih podataka

3. Izjava - da ne prima drugu stipendiju