ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA NA PROJEKTU „Svi Zajedno“

Objavljeno: 30. 11. 2020.

Završna konferencija na projektu „Svi ZAjedno“ održana je 25. studenoga 2020. godine u Centru za kulturu Đakovo. Konferencija je održana uz poštivanje svih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podijeljena je u dva termina kako bi se poštivala odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o broju prisutnih osoba na javnim okupljanjima. Provedba projekta „Svi ZAjedno“ započela je 30. svibnja 2018. godine, a završava 30. studenoga 2020. godine.

Projekt Grada Đakova „Svi ZAjedno“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“. Vrijednost projekta iznosi 9.757.863,20 kuna čineći ga jednim od najvećih projekata odobrenih u okviru navedenog programa „Zaželi“. Na projektu su bila dva obvezna partnera: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đakovo te Lokalna akcijska grupa Strossmayer. Projekt se provodio na području Grada Đakova te u prigradskim naseljima Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje.

U projektni tim zaposlile su se tri visokoobrazovane osobe koje su vodile i pratile provedbu projekta od financijskog, izvještajnog do provedbenog dijela projekta.

Na projektu je zaposleno 65 žena i ispunjen je opći cilj projekta – zapošljavanje teško zapošljivh žena koje su vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 24 mjeseca poboljšale kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju, pomoć pri vođenju brige o osobnoj higijeni, pomoć u posredovanju oko ostvarivanja raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć podrške krajnjim korisnicima u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u različitim društvenim aktivnostima. Pored izazova u radu s korisnicima najveći izazov bio je rad djelatnica za vrijeme prvoga vala epidemije koronavirusom.

Provedbom projekta obuhvaćeno je 270 korisnika. Krajnji korisnici usluga bile su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju kojima je bila potrebna pomoć u kućanstvu, osobe s invaliditetom i kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi. Korisnicima programa olakšao se svakodnevni život širokom lepezom usluga obuhvaćenih projektom „Svi ZAjedno“. Na mjesečnoj razini osigurane su  kućanske i osnovne higijenske potrepštine u protuvrijednosti od 200,00 kuna. Tijekom projekta je podijeljeno 6 240 paketa različitog sastava, od kućnih potrepština do paketa za osobnu higijenu korisnika. Program „Zaželi“ dodatno je promaknuo socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšao život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonio njihovoj socijalnoj integraciji.

Zadnja etapa provedbe projekta bila je osposobljavanje djelatnica za program računalnog operatera gdje su djelatnice svakodnevnim odlascima na predavanje u učilište Mentor usvojile 156 sati teorijskog i praktičnog programa osposobljavanja. Dodatnim osposobljavanjem povećale su im se radne vještine kojima će postati konkurentnije na tržištu rada i lakše pronaći posao u budućnosti.

Ciljevi projekta, opći i specifični ispunjeni su u potpunosti. Svi zahtjevi za nadoknadom sredstava odobreni su i financijski zatvoreni, a potrebna izvješća uredno su predana Posredničkom i Upravljačkom tijelu.

Projekt „Svi ZAjedno“ ulazi u drugu fazu i uskoro se očekuje odluka resornog ministarstva o odobrenju druge faze projekta na koju je Grad Đakovo aplicirao u kolovozu 2020. godine.

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.