PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - UKLANJANJE BREZA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 14. 01. 2020.

Briga o okolišu briga je o skladu i odnosu čovjeka s okruženjem u kojem živi. Kako je grad Đakovo urbana sredina, dužnost je svih nas brinuti o sustavnoj prilagodbi i održavanju adekvatne hortikulture u urbanoj arhitekturi i svakodnevici građana.

Neobično je da građanska inicijativa Dani kolektivne sadnje drveća Zasadi drvo, ne budi panj prepoznaje brigu o hortikulturi u gradu kao ekocid i uništavanje, betonizaciju i slično, kada im je, podsjećam, Grad Đakovo prije samo nekoliko mjeseci bio partner u istoimenoj akciji. Tada je Grad kupio i osigurao oko 300 sadnica različitih vrsta. Podsjećam i da su breze prije desetak godina uklonjene iz Ulice bana Josipa Jelačića, nakon toga i iz Kvaternikove te prošle godine iz Ulice kralja Tomislava. O poteškoćama koje brojnim Đakovčanima stvaraju breze bilo je govora i na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova. Ukazano je tako u listopadu prošle godine na problem 54 breze u neposrednoj blizini Osnovne škole Josipa Antuna Ćolnića, čije su uklanjanje tražili građani, Mjesni odbor Sjever-Dračice i OŠ J. A. Ćolnića.

Odluke koje se donose po tom pitanju nisu ni proizvoljne ni ishitrene. Samo je u Strossmayerovu parku uklonjeno 70 sasušenih stabala, gdje je zamjenska sadnja u potpunosti obavljena. Gdje god se uklone stabla koja na bilo koji način onemogućuju normalan život, sade se nova. Odgovorno upravljanje i briga o urbanoj arhitekturi i hortikulturi temelje se na sustavnom planiranju i osluškivanju potreba zdravog i praktičnog življenja naših građana. Kolektivna memorija i pojedinačna intimna sjećanja sve nas vežu uz postojeću hortikulturu – parkove, šume, igrališta, šetališta – ali i ona, kao i naši životi, mijenja se, prolazi i obnavlja. Neminovno je da dolaze novi naraštaji i ljudi i bilja. Vjerujem da će nova stabla stvarati neka nova sjećanja u djetinjstvima generacija koja dolaze.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić