OBAVIJEST UDRUGAMA KOJIMA SU U 2019. GODINI DODIJELJENA SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 14. 01. 2020.

Podsjećamo sve udruge i druge organizacije civilnoga društva - prijavitelje koji su s Gradom Đakovom potpisali ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Đakova za 2019. po Javnom  natječaju za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2019. godini na obvezu podnošenja izvješća do 31. siječnja 2020. godine na odgovarajućim obrascima  (opisni izvještaj provedbe programa i financijski izvještaj provedbe Programa uz detaljno dokumentiranje svih troškova uz priloge).

Također podsjećamo Udruge kojima su dodjeljena sredstva po Javnom pozivu i Izravnom dodjelom, na obvezu dostavljanja izvješća  na odgovarajućim obrascima i rokovima naznačenim u ugovoru.

            U uvjetima Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2020. godini i Javnog poziva za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2020. godine, u uvjetima između ostalog stoji da prijavu može podnijeti podnositelj udruga/organizacija civilnog društva koja ispunjava i uvjet:

  • „ da je uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Đakova i drugih javnih izvora; …“

Ovaj podatak provjeravat će se u postupku administrativne kontrole – provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja/poziva.

                                       UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI