OBAVIJEST - POSTUPAK ADMINISTRATIVNE PROVJERE - POLJOPRIVREDA, SRPANJ - KOLOVOZ 2019.

Objavljeno: 30. 08. 2019.

Sukladno raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine, KLASA: 003-05/19-03/30, URBROJ: 2121/01-01/04-19-2 od 10. lipnja 2019. godine, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam daje obavijest podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne provjere – srpanj / kolovoz 2019. godine.

Obavijest postupak administrativne provjere