ĐAKOVČANI NA KONFERENCIJI - PAMETNI GRADOVI

Objavljeno: 29. 08. 2019.

Predstavnici Grada Đakova - zamjenik gradonačelnika Robert Francem i Marin Hrastović iz Poduzetničkog centra d.o.o Đakovo bili su sudionici jučer održane konferencije u Varaždinu pod nazivom Smart Cities/Smart Communities - Best Practices koju su organizirali Grad Varaždin i Smart City Varaždin d.o.o. U palači Herzer okupilo se stotinjak predstavnika gradova u općina i cijele RH kojima su organizatori predstavili primjere dobre prakse u konceptu pametnog grada u Varaždinu te pružili uvid u najnovije tehnologije i rješenja koja omogućavaju funkcioniranje pametnih gradova. Kako je upravo digitalizacija ključna kod sljedećeg financijskog okvira Europske unije te kako gradovi i općine razvijaju sustave vezane uz digitalnu tehnologiju 21. stoljeća organizatori su na konkretnim primjerima pokazali funkcioniranje pametnih gradova. U radu konferencije sudjelovali su i predstavnici institucija i tvrtki koje primjenjuju rješenja spojiva s konceptom pametnog grada, odnosno pametne zajednice. Održano je ukupno 12 tematskih predavanja, a među izlagačima je bila i voditeljica Službe za provedbu programa urbanog razvoja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sanja Rajaković Pedljo koja je govorila o koncept razvoja pametnih gradova u okviru NRS 2030 i nove Financijske perspektive EU 2021. – 2027. godine. Stanislav Magić (Smart City Varaždin) govorio o svjetlovodnoj distribucijskoj mreži otvorenog tipa, Vladimir Žuti (HAKOM) o potrebi ulaganja u elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina te kakva je u tome uloga jedinica lokalne samouprave, a Tomislav Majnarić (Hub Consulting) o svjetlovodnim mrežama u Hrvatskoj i EU iza 2020. godine. O izazovima projektiranja NGA mreža „SDM otvorenog tipa“ govorio je Darko Pintarić, a Franjo Ambroš (GEOprem) o dokumentaciji infrastrukture s osvrtom na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Zanimljivo predavanje održao je dr. Hans Werner Wilk (tvrtka Emtelle) „Broadband Connectivity - The way to future“.  U okviru drugog djela konferencije, posvećenog IoT-u, govorili su  Stanislav Magić, Tomica Božić, Gordan Kocijan, Zdravko Špoljarić, Nenad Horvat (Oprema) i Christian Bajsić.