NA JAVNOM SAVJETOVANJU – POTPORE U POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU

Objavljeno: 15. 03. 2019.

Dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za
razdoblje 2018.-2020. godine i Nacrt izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja
gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine upućeni su na
javno savjetovanje i objavljeni na mrežnim stranicama Grada Đakova.


Dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đakova za razdoblje
2018.- 2020. godine donose se na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne
novine“ broj 30/15.), kojem su davatelji državne potpore središnja tijela državne uprave,
jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje
državne potpore. Sredstva za državne potpore davatelji osiguravaju u svom proračunu. Svrha i
cilj ovoga Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, potaknuti
osnivanje novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, poticanje konkurentnosti
poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske.
Za provedbu ovog Programa u 2019. godini planirana su financijska sredstva u Proračunu
Grada Đakova za 2019. i u projekcijama za 2020. godinu bit će planirana za svaku pojedinu
godinu sukladno Programu.
Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od
2018. – 2020. donosi se jer su jedinice lokalne samouprave u obvezi izraditi Programe
potpora ukoliko žele dodjeljivati de minimis potpore. Svrha i cilj ovih Izmjena i dopuna
Programa je stvaranje uvjeta za nastanak povoljnog poduzetničkog okruženja koje je
poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Grada Đakova.
Javna savjetovanja traju od 15. ožujka do 7. travnja ove godine.