PREDAVANJA AKADEMIKA STJEPANA DAMJANOVIĆA

Objavljeno: 11. 03. 2019.

Povodom "Dana hrvatskog jezika" akademik Stjepan Damjanović održat će tri zanimljiva
predavanja u Đakovu i Osijeku. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za
znanstveni i istraživački rad u Đakovu, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Društvo hrvatskih književnika Zagreb i Grad Đakovo
organiziraju u sklopu nacionalne akcije „Dani hrvatskoga jezika“ koja se obilježava od 11. do
17. ožujka 2019. godine predavanje pod nazivom Jezik i identitet. Predavanje će biti održano
12. ožujka 2019. u 12 sati u dvorani Josipa Jurja Strossmayera na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Đakovu, Petra Preradovića 17., te idući dan 13. ožujka 2019. u 13 sati u Gimnaziji
Antuna Gustava Matoša u Đakovu, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 1. Akademik Stjepan
Damjanović također u okviru Dana hrvatskog jezika 12. ožujka 2019. u 19 sati u dvorani
Vikarijata u Osijeku, Strossmayerova ulica br. 58. održat će predavanje pod nazivom
„Glagoljična sastavnica hrvatske kulture“.
Foto: HAZU