PRIOPĆENJE ZA JAVNOST GRADONAČELNIKA GRADA ĐAKOVA MARINA MANDARIĆA

Objavljeno: 20. 02. 2019.

Poštovani,

Niz neistinitih navoda izneseno je putem pojedinih medija u priopćenju Ujedinjenih hrvatskih domoljuba kojeg potpisuje predsjednik Dražen Bogdan. U njemu se navodi da „čelništvo grada Đakova ukida subvenciju, odnosno pomoć pri plaćanju osnovnih režija braniteljima, te donosi odluku, da će grad Đakovo pomoći samo onima koji su na “socijalnoj skrbi”“ što ne stoji.

Naime, Gradsko vijeće Grada Đakova 31. 01. 2019. godine usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi kojom je dosadašnja Odluka o socijalnoj skrbi Grada Đakova u potpunosti usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Točnije rečeno, Grad Đakovo je izmjenama svoje Odluke povećao opseg prava najranjivijoj socijalnoj kategoriji stanovništva, odnosno obiteljima i samcima koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, te im se od veljače 2019. godine naknada za troškove stanovanja priznaje u punom zakonskom opsegu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Ujedno je čl. 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi izričito navedeno da će samcima i obiteljima, koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja i nadalje biti odobravana sukladno posebnoj Odluci gradonačelnika Grada Đakova, pa tako i hrvatskim braniteljima koji ispunjavaju uvjete iz Programa socijalne skrbi Grada Đakova. Treba naglasiti da u ostvarivanju prava iz socijalnog programa Grada Đakova ili socijalnih prava iz Zakona o socijalnoj skrbi zakonodavac ne poznaje društveni status, pa tako ni kategoriju hrvatski branitelj. Poznaje samo imovinski cenzus, odnosno visinu prihoda kućanstva (samca ili obitelji).

Grad Đakovo u potpunosti provodi zakonske odredbe kada je u pitanju ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, a koja su regulirana navedenom Odlukom o socijalnoj skrbi. Ujedno, Grad Đakovo je i do sada priznavao prava iz socijalne skrbi širem krugu korisnika od onog propisanog Zakonom o socijalnoj skrbi omogućavajući samačkim domaćinstvima i obiteljima koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade na priznavanje dijela mjesečnih troškova stanovanja.

S poštovanjem

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić