ZAPOČELO IZVOĐENJE RADOVA NA AGLOMERACIJI ĐAKOVO

Objavljeno: 18. 01. 2019.
Izvođenjem pripreme za izradu kućnih priključaka na području općine Satnica Đakovačka 14. prosinca 2018. započelo je izvođenje radova na projektu “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Đakovo”. Samom početku radova prethodila je javna prezentacija EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo”. Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 
 
Projektom se predviđa izvođenje sljedećih radova :
 
• rekonstrukcija i dogradnja dijelova sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Đakova
• rekonstrukcija i dogradnja dijelova vodovodne mreže grada Đakova
• izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci
• izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci
• izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački
• projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 33.000 ES
 
Osnovni ciljevi projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), a kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda
radi zaštite života i zdravlja ljudi, kao i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
 
Razdoblje provedbe projekta : 
2018-2020
 
Ukupna vrijednost projekta :
267.314.533,82 HRK
 
Ukupni prihvatljivi troškovi :
213.851.627,05 HRK
 
Bespovratna EU sredstva:
152.261.357,46 HRK