POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Objavljeno: 16. 01. 2019.

Grad Đakovo poziva vas da podnesete ponudu za nabavu promotivnog materijala za projekt "Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajima u Đakovu".

Poziv i upute za korisnike u .pdf formatu možete preuzeti na ovom linku:

Poziv za podnošenje ponude - nabava promotivnog materijala (.pdf)

Upute za korisnike (.pdf)

otok30