OBAVIJEST O PROJEKTU "O OKOLIŠU NE DVOJI - OTPAD ODVOJI"

Objavljeno: 02. 11. 2018.

Projekt ima za cilj stvaranje zajedničkog osjećaja odgovornosti za pravilno postupanje otpadom, u cilju smanjenja stvaranja otpada i povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe.

PRIOPĆENJE O POČETKU PROVEDBE PROJEKTA O OKOLIŠU NE DVOJI, OTPAD ODVOJI!, 19.PROSINCA 2018. - Preuzimanje dokumenta

PRIOPĆENJE O AKTIVNOSTIMA U SKLOPU PROJEKTA O OKOLIŠU NE DVOJI, OTPAD ODVOJI!, 23. SVIBNJA 2019.- Preuzimanje dokumenta

1. Naziv projekta korisnika u projektu: O okolišu ne dvoji – otpad odvoji

2. Kratki opis projekta: u projektu će se educirati i informirati 100 % stanovnika s područja grada Đakova o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

3. Ciljevi i očekivani rezultati: cilj projekta je izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište kroz provođenje 11 aktivnosti (letci, vodiči, plakati, radijske emisije, izrada mrežne stranice, tribine, edukativne slikovnice, natjecanje u školama, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, radijske reklame i banneri za Internet portale). Projektom će se educirati 27.745 građana (DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom. Rezultati će biti mjerljivi brojem podijeljenih materijala, popisom sudionika na radionicama i javnim tribinama, fotografijama, videozapisima, tonskim zapisima, odobrenim završnim izvješćem o provedbi projekta koje uključuje planirani broj izobrazno - informativnih aktivnosti.

4. Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): ukupna vrijednost projekta je 602.204,33 kune, a 500.000,00 kuna sufinancira EU.

5. Razdoblje provedbe projekta: razdoblje provedbe projekta je od 10. kolovoza 2018. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 20 mjeseci odnosno do 10. travnja 2020. godine, ovisno što nastupa prije.

6. Kontakt osoba za više informacija: Damir Burilo, 031/840-440

https://strukturnifondovi.hr/
https://www.mzoip.hr/
http://www.fzoeu.hr/