Objavljeno: 14.01.2021.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj 144/20.) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 60 dana usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona. Navedenim Zakonom propisano je da predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20.000 do 35.000 stanovnika imaju 19 članova (Grad Đakovo prema popisu stanovništva ima 27.745 stanovnika). Također je propisano da gradonačelnici…
Objavljeno: 12.01.2021.
Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2021. - 2023.godine i Program dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine upućeni su na javno savjetovanje i objavljeni na mrežnim stranicama Grada Đakova. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Programa potpora u gospodarstvu 2021-2023 i Programa potpora u poljoprivredi 2021-2023, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom…
Objavljeno: 11.01.2021.
Podsjećamo sve udruge i druge organizacije civilnoga društva - prijavitelje koji su s Gradom Đakovom potpisali ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Đakova za 2020. po Javnom  natječaju za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2020. godini na obvezu podnošenja izvješća do 31. siječnja 2021. godine na odgovarajućim obrascima  (obrazac opisnog izvještaja – JN-2020.  i obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta u 2020. godini, uz detaljno dokumentiranje svih troškova uz priloge). Također podsjećamo Udruge…
Objavljeno: 08.01.2021.
Od ponedjeljka 11. siječnja ove godine mijenja se radno vrijeme Gradske uprave Grada Đakova. Novom Odlukom koju je donio gradonačelnik Marin Mandarić želi se unaprijediti kvaliteta usluge i njezina dostupnost građanima. Vrata Gradske uprave bit će otvorena svakim radnim danom izuzev utorka od 7 do 15 sati, a utorkom od 9 do 17 sati. Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u tijelima Gradske uprave je od 8 do 14 sati osim utorkom kada je uredovno radno vrijeme za rad…
Stranica 2 od 224