URED GRADONAČELNIKA

Ured Gradonačelnika obavlja sljedeće:

  • pravne, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela;
  • poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta akata koje donose Gradsko vijeće, radna tijela i Gradonačelnik iz djelokruga upravnog odjela;
  • poslove informiranja o radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
  • poslove izrade i objave akata u Službenome glasniku;
  • poslove protokola;
  • poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na pristup informacijama;
  • poslove pružanja stručne pomoći mjesnim odborima;
  • poslove koji se odnose na uspostavljanje suradnje s drugim gradovima, općinama i županijama.

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom, drugim propisima i općim aktima kao i poslovi koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Pročelnik:
MIROSLAV KLEPO, mag. iur.
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel.  031/840-444
fax. 031/840-426