UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije obavlja sljedeće: 
- poslove koji se odnose na izradu nacrta proračuna, završnog računa proračuna, izrade plana izvršavanja proračuna te druge poslove koji se odnose na izvršavanje proračuna; 
- računovodstvene poslove; 
- poslove vođenja knjigovodstvene i financijske dokumentacije; 
- poslove izrade bilance računa prihoda i rashoda, vrši obračun i isplatu plaća, raznih novčanih naknada; 
- poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta akata koje donose Gradsko vijeće, radna tijela i Gradonačelnik iz djelokruga upravnog odjela; 
- poslove koji se odnose na službeničke odnose i ostvarivanje prava službenika i namještenika; 
- poslove pisarnice i arhiva; 
- opće i pomoćno-tehničke poslove. 
U Upravnom odjelu za financije obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom i drugim propisima i općim aktima, kao i poslovi koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Pročelnik: 
SLAVKO TROHA, mag.oecc.
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
tel. 031/840-433 
fax: 031/840-436 
Pisarnica: 
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
tel. 031/840-430 
fax: 031/840-436

DOKUMENTI ODJELA

  • Proračun
  • Financijski izvještaji
  • Polugodišnji / Godišnji izvještaji