UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje obavlja sljedeće: 
- poslove vezane za uređenje naselja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite okoliša; 
- poslove vezane za izgradnju i održavanja komunalne infrastrukture; 
- poslove donošenja rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za uređenje voda te prisilnu naplatu istih; 
- priprema izradu i prati provođenje prostornih planova uređenja; 
- poslove vezane za održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih javnih površina, javne čistoće, javne rasvjete, uređenju Grada te provođenje komunalnog reda; 
- poslove vezano za regulaciju prometa; 
- sudjeluje i osigurava djelovanje u obavljanju poslova dezinsekcije i deratizacije, održavanju groblja, dežurne pogrebne službe, sanacije divljih deponija, higijeničarske službe te zaštite okoliša; 
- poslove vezane za vatrogastvo; 
- rješava o pravima i obvezama građana iz područja komunalnog gospodarstva; 
- priprema projekte za prijave na natječaje EU fondova, ministarstava i županije; 
- poslove vezane za upravljanje gradskom imovinom; 
- poslove vezane za javnu nabavu; 
- poslove vezane za regulaciju prometa; 
- poslove koji se odnose na pripremu i izradu nacrta akata koje donose Gradsko vijeće, radna tijela i Gradonačelnik iz djelokruga upravnog odjela. 
U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje obavljaju se i drugi poslovi određeni zakonom, drugim propisima i općim aktima kao i poslovi koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Pročelnik:  
DAMIR BURILO, dipl.ing.
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. 031/840-440 
fax. 031/840-441

KOMUNALNI REDARI

Arijan Čavala

Dario Šimić

PROMETNI REDARI
 
Vedran Ivančić
 
Dino Belian

DOKUMENTI ODJELA

  • Generalni urbanistički plan
  • Prostorni plan uređenja
  • Detaljnji plan uređenja
  • Obavijesti