Mjesni odbori

MO Kolodvor

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • Mažuranićeva,
 • J. Kaštelana,
 • P. Katančića,
 • J. Kozarca,
 • S.S. Kranjčevića,
 • Istarska,
 • I.G. Kovačića,
 • Kolodvorska,
 • H. Kolomana,
 • A.G. Matoša,
 • Park pobjede,
 • V. Lisinskog,
 • H.V. Hrvatinića,
 • D. Domjanića,
 • P. Miškine,
 • Lj. Šestića,
 • Pisak Đakovački

 Zvonko Plavčić, predsjednik

Jasna Dragićević, potpredsjednica

Pero Mišković, član

Branko Omazić, član

Miroslav Novaković, član


PRAVILA

MO Regal Vajas

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • S. Radića od kućnog broja 4. s desne strane i kućnog broja 1 s lijeve strane do kraja ulice,
 • K. Zrinski,
 • J. Palmotića,
 • F.A. Mesaroša,
 • B. Čolnića,
 • L. Botića,
 • Lj. Gaja,
 • B.A. Mandića,
 • V. Doneganija,
 • Đ. Basaričeka
 • O. Ivekovića od spoja s V.Doneganija do kraja i s desne strane od kbr. 61
 • F. Račkog,
 • T. Ujevića,
 • Ulica vukovarskih branitelja,
 • K. Branimira,
 • K.P. Krešimira,
 • K. Višeslava,
 • K. Domagoja,
 • K. Trpimira,
 • K.S. Držislava,
 • K. Zvonimira,
 • Biskupa Ćirila Kosa,
 • 122. brigade Hrvatske vojske

 Vjekoslav Bačić, predsjednik

Stanislav Živković, potpredsjednik

Marin Hrastović, član

Stjepan Hrga, član

Matea Sopta, članica


PRAVILA

MO Centar

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • Trg dr. Franje Tuđmana
 • I. Tišova,
 • Frankopanska,
 • P. Kraljevića,
 • Dubrovačka,
 • K. Tomislava,
 • Bana Jelačića,
 • M. Cepelića,
 • Ulica pape Ivana Pavla II.,
 • F. Kosine,
 • Školski prolaz

 Josip Tomičić, predsjednik

Domagoj Lulić, potpredsjednik

Stipe Drmić, član

Vesna Weiss-Rogoz, članica

Anto Perić, član


PRAVILA

MO Matija Gubec

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • Matije Gupca,
 • A. Šenoe,
 • A. Cesarca,
 • Vinkovačka,
 • Zagrebačka,
 • Strossmayerov trg,
 • Pavićeva,
 • E. Kvaternika,
 • Splitska,
 • Gundulićeva,
 • M. Držića,
 • Osječka,
 • Tvrtkova,
 • S. Vraza od početka do križanja s Pavićevom

 Damir Galeković, predsjednik

Tomislav Ćurić, potpredsjednik

Perica Kovačić dr.med., član

Mario Plavčić, član

Vlatka Berc, članica


PRAVILA

MO Braća Ribar

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • Ante Starčevića,
 • E. Derenčina,
 • F. Supila,
 • J. Ivakića,
 • F. Kuhača,
 • I.  Kukuljevića,
 • L. Ružičke,
 • Ivandvor,
 • B. Adžije,
 • Diljska,
 • Psunjska,
 • Pašin Prolaz,
 • A. Reljkovića,
 • V.K.A. Stepinca,
 • I. Zajca. 
 • Ulica dragovoljaca Domovinskog rata

 Dragan Bošnjak, predsjednik

Željko Miličević, potpredsjednik

Ivan Drenjančević, član

Danko Kočiš, član

Goran Polgar, član


PRAVILA

MO GABRO HES

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • Certisa,
 • Zvečaj II,
 • O. Ivekovića od početka do spoja s V. Doneganija i s desne strane do kbr.59,
 • J. Tordinca,
 • Makarska,
 • Krešimira Pavića,
 • S. Tomerlina,
 • P. Preradovića,
 • S. Vraza od križanja s Pavićevom ulicom  (kbr. 31 lijeva strana  kbr. 30 desna strana) do kraja, 
 • Zvečaj I,
 • Ilirska,
 • Z. Benčevića,
 • H. Deker,
 • A. Mihanovića,
 • P. Svačića,
 • M. Topalovića,
 • Savska,
 • B. Kašića,
 • Dunavska,
 • Dravska,
 • Boškovića,
 • Budrovačka,
 • Bosutska

 Tomislav Drmić, predsjednik

Vjekoslav Habada, potpredsjednik

Ante Milković, član

Darko Banović, član

Ankica Mandić, članica


PRAVILA

MO Sjever - Dračice

Obuhvaća slijedeće ulice:

 • A. Hebranga,
 • Lička,
 • Keršovanijeva,
 • Radnička,
 • N. Tesle,
 • M. Pavlinovića,
 • Poljska,
 • V. Nazora,
 • M. Marulića,
 • Električne centrale,
 • J. Gotovca,
 • J. Runjanina,
 • V. Karasa,
 • A. Augustinčića,
 • V. Radauša,
 • M. Krleže,
 • B. Jurišića,
 • T.N.Š. Zrinskog,
 • Korčulanska,
 • Hvarska,
 • Rapska,
 • Bračka,
 • Murterska,
 • Viška,
 • Paška,
 • Lošinjska,
 • Krčka,
 • Creska,
 • Cvjetni prolaz,
 • Savke Dabčević Kučar,
 • Ivice Račana,
 • Ivana Supeka,
 • Vice Vukova,
 • Mike Tripala

 Damir Iletić, predsjednik

Luca Jukić, potpredsjednica

Ivan Bilandžić, član

Ivica Župan, član

Hrvoje Pavković, član


PRAVILA

MO Selci Đakovački

Obuhvaća cijelo naselje Selci Đakovački 


 Marko Brataljenović, predsjednik

Mario Obrovac, potpredsjednik

Ivan Majdančić, član

Đuro Šerfezi, član

Nada Denić, članica


PRAVILA

MO Kuševac

Obuhvaća cijelo naselje Kuševac


Franjo Drenjančević, predsjednik

Katica Vrbešić, potpredsjednica

Franjo Milković, članica

Anita Lučić, članica

Stipo Grbeša, član


PRAVILA

MO Budrovci

Obuhvaća cijelo naselje Budrovci


 Dejan Hil, predsjednik

Igor Kedačić, potpredsjednik

Tomislav Vuković, član

Budrovac Ivan, članica

Darko Skorup, član


PRAVILA

MO Đurđanci

Obuhvaća cijelo naselje Đurđanci


 Marko Carević, predsjednik

Jelena Marinović, potpredsjedica

Josip Drašković, član

Marijana Carević, član

Josip Karajko, član


PRAVILA

MO Novi Perkovci

Obuhvaća cijelo naselje Novi Perkovci


 Ivan Adrić, predsjednik

Marina Šarčević, potpredsjednica

Vladimir Ferić, članica

Goran Ferić, član

Tomislav Ferić, član


PRAVILA

MO Široko Polje

Obuhvaća cijelo naselje Široko Polje


 Pavo Kovačević, predsjednik

Miroslav Džambić, potpredsjednik

David Milić, član

Miroslav Marinčić, član

Josip Zeko, član


PRAVILA

MO Piškorevci

Obuhvaća cijelo naselje Piškorevci


 Zlatko Mezeji, predsjednik

Marija Bartolović, potpredsjednica

Stjepan Ripić, član

Jozo Milić, član

Luka Tomić, član


PRAVILA

MO Ivanovci

Obuhvaća cijelo naselje Ivanovci Đakovački


 Ivan Drobina, predsjednik

Robert Išasegi, potpredsjednik

Mile Bašić, član

Tomislav Truntić, član

Ivica Lulić, član


PRAVILNIK