Up

Savjet mladih grada Đakova

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova biraju se:

  • FILIP IVANDA,  predsjednik

        IVA IVANDA, zamjenica člana

  • JOSIPA NAMESTNIK, zamjenica predsjednika

        KATARINA VUKOVIĆ, zamjenica članice

  • LOVRO SPAJIĆ,  član

        MARKO STEVIĆ,  zamjenik člana

  • MATEA BOŠNJAKOVIĆ, članica

        IVA KRIŽIĆ,  zamjenica članice

  • MATKO MIHALJ,  član

        IVAN ŠEBETIĆ, zamjenik člana

  • ANA-MARIJA SARIĆ, članica

       LORENA NEROVČIĆ,  zamjenica članice

  • MONIKA GAŠPAREVIĆ, članica

        HRVOJE ONDRAŠEK,  zamjenik članice

  • VALENTINA BLAŽINKOV,  članica

       DARIO RAIĆ,  zamjenik članice

  • VIKTORIA RAJIĆ,  članica

       DAJANA MUSA,  zamjenica članice.