Z A K L J U Č A K - o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja/poziva za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova u 2022. godini

Z A K L J U Č A K - o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja/poziva za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova u 2022. godini
File Size:
816.07 kB
Datum objave:
03 Veljača 2022
Preuzimanja:
1059 x